Forenklet digitalt årsmøte for SHF i 2020

Det innkalles herved til forenklet årsmøte i Sandnes Hytteeierforening. Årsmøtet avholdes digitalt, det vil si ved mottak og eventuell bevarelse av denne e-post, i perioden 3. april 2020 til og med 24 april 2020. Endring i møteform skyldes restriksjoner knyttet til dagens Corona-pandemi situasjon. Møtet avholdes ellers i henhold til gjeldende vedtekter. Hver Velforening har…

Informasjonsmøte og årsmøte 13 mars 2019
|

Informasjonsmøte og årsmøte 13 mars 2019

Sandnes Hytteeierforening (SHF) har gjennom hele 2018 arbeidet for å fremme ønskene om økte hytteareal fra velforeninger gjennom Sandnes Hytte- og Friluftsforum. Onsdag 13 mars arrangerte SHF et informasjonsmøte med varaordfører Pål Morten Borgli som er leder for Sandnes Hytte- og Frilufts forum. Han redegjorde for resultatene fra meklingen som politikerne i kommunen har hatt…

Aktuelle temaer tas opp med politikerne 15 mars

Aktuelle temaer tas opp med politikerne 15 mars

  Allmøtet 15. mars: Hyperaktuelle tema blir tatt opp med politikerne! Programmet for allmøtet torsdag 15. mars kl. 1900 på hotell Residence i Sandnes begynner nå å bli klart. To viktige tema bli tatt opp: Hyttestørrelser og regulering av LNF-områder Vann – og avløpsproblematikken. Ledende politikere med varaordfører og leder av det kommunale Hytterforumet, Pål…

Tema hyttestørrelser – Årsmøte og allmøte 15. mars – Radisson Hotell i Sandnes

Tema hyttestørrelser – Årsmøte og allmøte 15. mars – Radisson Hotell i Sandnes

Til velforeningene i Sandnes Hytteeierforening – merk av 15 mars i kalenderen   Styret i SHF inviterer velforeningene til årsmøte og allmøte 15. mars 2018 på Hotell Residens i Sandnes (Julie Eges gate 5,  4306   Sandnes ). Vær vennlig å spre denne informasjonen til alle medlemmer. Årsmøte i SHF på Hotell Residens kl. 18.00. Saksliste…

Årsmøte i Sandnes hytteeierforening

Årsmøte i Sandnes hytteeierforening

Årsmøte i Sandnes hytteeierforening Torsdag 23. mars 2017 kl. 1800 Sted: Måltidets Hus, Richard Johnsensgate 4, 4068 Stavanger Møtet avholdes i henhold til gjeldende vedtekter. Velforeninger som har betalt kontingent i 2016 har stemmerett. Hver velforening har en stemme, men kan møte med inntil tre medlemmer. Ta kontakt med Jarle Padøy, jarle.padoy@lyse.net tlf. 995 48…

Fellesmøte mandag 16 januar 2017

Fellesmøte mandag 16 januar 2017

  Det var mange gode diskusjoner og bidrag fra velforeningene på møtet   SHF inviterte representanter for alle velforeningene (2-3 medl fra hver velforening) til et arbeidsmøte på Måltidets Hus (Ullandhaug) 16. januar kl 18:00. Til sammen deltok 25 representater, inklusive styret i SHF, og 12 velforeninger var representert. En rekke saker ble diskutert og lagt fram…

Møte i Sandnes Hytte- og friluftsforum 24.10.2016

Møte i Sandnes Hytte- og friluftsforum 24.10.2016

02.11.2016 – Jan Thomas Rosnes Møte i forumet ble holdt 24.10.2016 i Sandnes rådhus: Hytteforeningen hadde spilt inn flere konkrete saker, som eksempler på hvilke emner / områder vi var interessert i å ha dialog om på fremtidige møter. Følgende dagsorden var satt opp: 1. Innspill hyttestrategi 2. Gjennomgang av forvaltning av VA saker, drøfting…