|

Informasjonsmøte og årsmøte 13 mars 2019


Sandnes Hytteeierforening (SHF) har gjennom hele 2018 arbeidet for å fremme ønskene om økte hytteareal fra velforeninger gjennom Sandnes Hytte- og Friluftsforum. Onsdag 13 mars arrangerte SHF et informasjonsmøte med varaordfører Pål Morten Borgli som er leder for Sandnes Hytte- og Frilufts forum. Han redegjorde for resultatene fra meklingen som politikerne i kommunen har hatt i forbindelse med den nye kommuneplanen 2019-2035. Selv om vi ikke fikk helt de arealene som SHF ønsket, så er resultatet positivt og det er kommet nye økte arealgrenser for alle hyttekategorier.