Tema hyttestørrelser – Årsmøte og allmøte 15. mars – Radisson Hotell i Sandnes

Til velforeningene i Sandnes Hytteeierforening – merk av 15 mars i kalenderen

 

Styret i SHF inviterer velforeningene til årsmøte og allmøte 15. mars 2018 på Hotell Residens i Sandnes (Julie Eges gate 5,  4306   Sandnes ). Vær vennlig å spre denne informasjonen til alle medlemmer.

 • Årsmøte i SHF på Hotell Residens kl. 18.00. Saksliste blir sendt ut.
  1. Hver Velforening har en stemme, men kan stille på møtet med inntil 3 representanter. Enkeltmedlemmer har møte og uttalerett, men ikke stemmerett. Bare medlemmer som har betalt kontingent innen desember i året før årsmøtet avholdes, har stemmerett.
  2. Her er årsmelding:   Årsmelding 2017
  3. Her er regnskapet:   Revidert regnskap
  4. Valgkomité:  Valgkomiteens innstilling 2018

 

 • Allmøte på Hotell Residens kl. 19.00. Møteleder Einar Knudsen.
 • Hytteeierforeningen har gitt innspill til arealdelen i den nye kommuneplanen som er under arbeid, og som skal vedtas senere i år. Tema for møtet blir derfor primært forslagene om reviderte (økte) hyttestørrelser 0g ønsker om omdisponering / regulering av en del LNF-områder til fritidsbebyggelse.

 

 • To viktige tema bli tatt opp:

  1. Hyttestørrelser og regulering av LNF-områder
  2. Vann – og avløpsproblematikken.

  Ledende politikere med varaordfører og leder av det kommunale Hytterforumet, Pål Morten Borgli og leder av kommuneplankomiteenMartin S. Håland, i spissen vil stille i politikerpanelet.

  Det vil bli anledning til å stille spørsmål fra salen. Ønsker du ikke å stille spørsmålet direkte under møtet kan du sende det på forhånd til møteleder einar.knudsen@lyse.net

  Han vil da stille spørsmål uten å nevne navn, hvis det er ønskelig.

  Møtet er åpent for alle hytteinteresserte!