Møte i Sandnes Hytte- og friluftsforum 24.10.2016

Møte i forumet ble holdt 24.10.2016 i Sandnes rådhus:
Hytteforeningen hadde spilt inn flere konkrete saker, som eksempler på hvilke emner / områder vi var interessert i å ha dialog om på fremtidige møter.

Følgende dagsorden var satt opp:

1. Innspill hyttestrategi
2. Gjennomgang av forvaltning av VA saker, drøfting av problemstillinger
3. RYFRI presenterer innspill til båtutfartsområder og arbeid med fylkesdelplan

Utkast til hyttestrategi var sendt ut med innkalling og agenda. Administrasjonen redegjorde kort for oppsett og struktur. Forslag til hyttestrategi vil bli lagt frem for Kommuneplankomiteen i møte 22.11.

Gjennomgang av forvaltning av VA saker, drøfting av problemstillinger
Representanter fra Teknisk (VAR) innledet kort om kommunen som forvaltnings- og forurensningsmyndighet. Det ble også vist til hvor det finnes relevant informasjon for hytteeiere på kommunens hjemmeside. Siden Hytteinfo er under utvikling.

REFERATER:

Her er referat fra møtet 24.10.2016: Referat Hytte og friluftsforum 24 10 16

Her er referat fra møtet 21.6.2016:  Referat Hytte og friluftsforum 21.6.16

Her er referatet fra oppstartmøtet 20.4.2016: Referat Hytte og friluftsforum 20 4 16

Forumet skal ikke være et beslutningsorgan, men et dialogforum hvor saker kan løftes opp og diskuteres. Forumet vil kunne gi innspill til arbeidet med kommuneplanen. Viktig å spille på lag med regionale myndigheter.