Advokat Katrina Alford Kyllo

Årsmøte i Sandnes hytteeierforening

Årsmøte i Sandnes hytteeierforening

Torsdag 23. mars 2017 kl. 1800

Sted: Måltidets Hus, Richard Johnsensgate 4, 4068 Stavanger

Møtet avholdes i henhold til gjeldende vedtekter. Velforeninger som har betalt kontingent i 2016 har stemmerett. Hver velforening har en stemme, men kan møte med inntil tre medlemmer. Ta kontakt med Jarle Padøy, jarle.padoy@lyse.net tlf. 995 48 599 ved uklarheter ang. betaling/kontingent.

Påmelding og forslag til saker som ønskes behandlet, sendes til leder Jarle Padøy på jarle.padoy@lyse.net

Temaforedrag

Tinglysing, hevd og allemannsrett

SHFs juridisk kontakt, advokat Katrina Alford Kyllo vil holde et innledningsforedrag på årsmøtet. Temaet er et resultat av de problemstillingene som kom fram på siste fellesmøte i SHF. Det vil bli gitt rom for spørsmål og diskusjon.

katrina_kyllo1