Oppdatert 11. mars 2024

Juridisk bistand til medlemmene

Hvert medlem i SHF har rett på 1/2 times gratis innledende juridisk bistand per år.

Advokat Katrina Alford kan hjelpe den enkelte hytteeier der egne juridiske kunnskaper ikke strekker til. Erfaringen viser at det ofte oppstår tvistesaker og vanskelige vurderinger knyttet til hyttelivet. En starthjelp er innbakt i medlemskontingenten, men advokaten med lang erfaring fra Sandnes kommunes hyttepolitikk kan også videreføre saker, da på hytteeierens egen  bekostning.

Som forening har Sandnes hytteeierforening (SHF) opprettet er samarbeid med Advokat Katrina Alford i Stavangeradvokatene. Arbeidet har vært viktig for å kunne følge opp politiske og administrative prosesser knyttet opp mot Sandnes kommune. Gjennom dialogmøter og felles arenaer ansees SHF i dag som en instans som kommunen tar hensyn til.

Kontakt:

Telefon51939966
Faks51939967
Mobil957 00 331
e-postpost@stavangeradvokatene.no
BesøksadresseØvre Banegate 28, 4014 Stavanger
PostadresseØvre Banegate 28, 4014 Stavanger

Elektriker 1 Sandnes

Medlemmer av SHF får en timepris på 1025,- inkl. mva på timeraten og 20% på listeprisene.

Henvendelse til:
Jarle Totland
Elektriker 1 Sandnes AS
Telefon: (+47) 5162 6770
Mobil: (+47) 457 36 294
jarle@el-1.no


Idland VVS

Medlemmer av SHF får en timepris på kr.1112.50 inkl. mva. og 25% rabatt på alt materiell.

Henvendelse til:
Tore – Idland vvs
Mobil: 47927700
Firmapost@idlandvvs.no
Nettbutikk : http://www.idlandvvs.no/


Hyttetorget

Medlemmer av SHF får 10% rabatt på varer som ikke er på tilbud.

Henvendelse til:
Kelvin Raymond
Hyttetorget
post@hyttetorget.no