Forumet skal ikke være et beslutningsorgan, men et dialogforum hvor saker kan løftes opp og diskuteres.
Forumet vil kunne gi innspill til arbeidet med kommuneplanen. Viktig å spille på lag med regionale myndigheter.

 

REFERATER:

2017

Her er referat fra 13.12.2017: Referat Hytte og friluftsforum 13.12.17

Her er referat fra 24.8.2017:  Referat Hytte og friluftsforum 24.08.17

Her er referat fra  4.05.2017:  Referat Hytte og friluftsforum 04 05 17

2016

Her er referat fra  24.10.2016: Referat Hytte og friluftsforum 24 10 16

Her er referat fra  21.6.2016:  Referat Hytte og friluftsforum 21.6.16

Her er referatet fra oppstartmøtet 20.4.2016: Referat Hytte og friluftsforum 20 4 16