Sandnes hytteeierforening har som formål å ivareta hytteeiernes overordnede felles interesser overfor private og offentlige institusjoner som har betydning for foreningenes medlemmer.

Foreningen er en paraplyorganisasjon for alle hyttelag i Sandnes kommune. Det er også mulig for enkeltpersoner å være medlem .

Medlemsavgift er kr 100,-/hytte og betales til: Sandnes hytteeierforening kontonummer: 7334 05 42557 ev. Vipps #: 75990