Diverse nytt fra Bygningsavdelingen
Til orientering

Diverse nytt fra Bygningsavdelingen

Det å ha hytte i Sandnes kommune, og ha ønsker om tilbygg, boder, hagestuer, drivhus, hyttestørrelse, gjerder, levegger og mye annet krever at hytteeier bør ha innsikt i regelverket som gjelder for sin eiendom. Bygningsavdelingen har for tiden denne informasjonen ute på nettsiden: Sandnes kommune – Byggesak Vi har ikke laget en nettside for hyttefolket,…

Tilleggshøring kommuneplan 2023-38
Til orientering

Tilleggshøring kommuneplan 2023-38

Kommuneplanen var fram til 1. juli på ordinær høring, og de innkomne høringsinnspillene er nå behandlet.  Kommuneplanen er nå på tilleggshøring fram til 4. desember, og det er kun endringene fra hovedhøringen du kan gi innspill til. Under kan du se og lese kommuneplanforslaget som nå er på høring. Frem til kommuneplanen er vedtatt er…

Gladnyhet for Velforeningene
Til orientering

Gladnyhet for Velforeningene

Styret i SHF besluttet at medlemsavgiften for 2022 ikke blir innkrevet p.g.a. lav aktivitet gjennom Codvid-19 perioden.   Videre er prisen pr. medlem redusert fra 150,- til 100,- pr. år.   Vi har for tiden god likviditet i hytteeierforeningen og ser det som fornuftig å vente med neste innkreving i Mai for 2023, slik at…

Ny kommuneplan i Sandnes
Til orientering

Ny kommuneplan i Sandnes

Det jobbes i disse dager med en ny kommuneplan for Sandnes. Her legges det opp til større hytter, terrasser og møne høyde, men det må opp til endelig godkjenning. Det er også i flere områder lagt inn en byggelinje mot sjø for å ivareta fellesskapets interesser, men også forenkle søknandsprosessen for de som ligger utenfor…