Tilleggshøring kommuneplan 2023-38

Tilleggshøring kommuneplan 2023-38

Kommuneplanen var fram til 1. juli på ordinær høring, og de innkomne høringsinnspillene er nå behandlet.  Kommuneplanen er nå på tilleggshøring fram til 4. desember, og det er kun endringene fra hovedhøringen du kan gi innspill til. Under kan du se og lese kommuneplanforslaget som nå er på høring. Frem til kommuneplanen er vedtatt er…