Årsmøte avholdes den 21. Juni 2022

Det avholdes årsmøte for Sandnes Hytteeier forening den 21. Juni 2022 i Stavanger Advokatenes lokaler i Øver Banegate 28.

P.g.a. Covid utfordringer i fjor har vi slått fjoråret sammen med årets, med årsrapport for begge.

Vel – og enkelt medlemer er velkomne, men det er kun en stemme pr. forening.