Aktuelle temaer tas opp med politikerne 15 mars

 

Allmøtet 15. mars: Hyperaktuelle tema blir tatt opp med politikerne!

Programmet for allmøtet torsdag 15. mars kl. 1900 på hotell Residence i Sandnes begynner nå å bli klart.

To viktige tema bli tatt opp:

  1. Hyttestørrelser og regulering av LNF-områder
  2. Vann – og avløpsproblematikken.

Ledende politikere med varaordfører og leder av det kommunale Hytterforumet, Pål Morten Borgli og leder av kommuneplankomiteen, Martin S. Håland, i spissen vil stille i politikerpanelet.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål fra salen. Ønsker du ikke å stille spørsmålet direkte under møtet kan du sende det på forhånd til møteleder einar.knudsen@lyse.net

Han vil da stille spørsmål uten å nevne navn, hvis det er ønskelig.

Møtet er åpent for alle hytteinteresserte!

Sak om hyttestørrelser drøftes i kommuneplankomiteen denne uken! Her kan du lese utkast til revidert  bestemmelser i Kommuneplan 2019-2035:

Sandnes kommune – saksdokumenter til kommuneplanen