Fellesmøte mandag 16 januar 2017

 

Bilde Mote 16 jan 1

Det var mange gode diskusjoner og bidrag fra velforeningene på møtet

 

SHF inviterte representanter for alle velforeningene (2-3 medl fra hver velforening) til et arbeidsmøte på Måltidets Hus (Ullandhaug) 16. januar kl 18:00.
Til sammen deltok 25 representater, inklusive styret i SHF, og 12 velforeninger var representert. En rekke saker ble diskutert og lagt fram for videre bearbeidelse i SHF.

Her kan du laste ned strategiplanen: Strategiplan for fritidsbebyggelse i Sandnes

Her er presentasjonen fra møtet: Presentasjon som ble vist på møtet 16 januar 2017

Referat fra møtet:   Referat arbeidsmøte 16. januar 2017

One Comment

  1. Godt møte, godt initiativ! Bare synd at ikke flere av velforeningene kjente sin besøkelsestid!

Comments are closed.