Diverse nytt fra Bygningsavdelingen

Diverse nytt fra Bygningsavdelingen

Det å ha hytte i Sandnes kommune, og ha ønsker om tilbygg, boder, hagestuer, drivhus, hyttestørrelse, gjerder, levegger og mye annet krever at hytteeier bør ha innsikt i regelverket som gjelder for sin eiendom. Bygningsavdelingen har for tiden denne informasjonen ute på nettsiden: Sandnes kommune – Byggesak Vi har ikke laget en nettside for hyttefolket,…

Tilleggshøring kommuneplan 2023-38

Tilleggshøring kommuneplan 2023-38

Kommuneplanen var fram til 1. juli på ordinær høring, og de innkomne høringsinnspillene er nå behandlet.  Kommuneplanen er nå på tilleggshøring fram til 4. desember, og det er kun endringene fra hovedhøringen du kan gi innspill til. Under kan du se og lese kommuneplanforslaget som nå er på høring. Frem til kommuneplanen er vedtatt er…

Forenklet digitalt årsmøte for SHF i 2020

Det innkalles herved til forenklet årsmøte i Sandnes Hytteeierforening. Årsmøtet avholdes digitalt, det vil si ved mottak og eventuell bevarelse av denne e-post, i perioden 3. april 2020 til og med 24 april 2020. Endring i møteform skyldes restriksjoner knyttet til dagens Corona-pandemi situasjon. Møtet avholdes ellers i henhold til gjeldende vedtekter. Hver Velforening har…

Forbud mot overnatting på hytte utenfor hjemkommunen

Forbud mot overnatting på hytte utenfor hjemkommunen Sandnes Hytteeierforening følger saken med forbud å overnatte på hytten hvis den ligger i en annen kommune enn hjemkommunen. SHF har kontakt med Sandnes kommune og diskuterer saken med politikerne. Sandnes kommune følger foreløpig kommunelegens anbefaling som bygger på nasjonale vedtak. Vedtaket om forbud om overnatting virker grovt,…

Informasjonsmøte om byggegrense til sjø 19. mars – utsatt grunnet fare for Corona smitte

Styret i SHF har bestemt at det ikke er i tråd med myndighetenes råd for smittereduksjon av Corona virus å sammenkalle til informsjons- og årsmøte i SHF torsdag i neste uke.   Det strammer seg veldig til nå rundt oss mht hvordan vi alle skal unngå å føre til smitte av Corona viruset. Flere firmaer…

Nye arealgrenser for hytter Informasjonsmøte 1 april 2019 i Sandnes kommune

Sandnes Hytteeierforening (SHF) har gjennom hele 2018 arbeidet for å fremme ønskene om økte hytteareal fra velforeninger gjennom Sandnes Hytte- og Friluftsforum. Onsdag 13 mars arrangerte SHF et informasjonsmøte med varaordfører Pål Morten Borgli som er leder for Sandnes Hytte- og Frilufts forum. Han redegjorde for resultatene fra meklingen som politikerne i kommunen har hatt…