Gladnyhet for Velforeningene

Styret i SHF besluttet at medlemsavgiften for 2022 ikke blir innkrevet p.g.a. lav aktivitet gjennom Codvid-19 perioden.

 

Videre er prisen pr. medlem redusert fra 150,- til 100,- pr. år.

 

Vi har for tiden god likviditet i hytteeierforeningen og ser det som fornuftig å vente med neste innkreving i Mai for 2023, slik at innkrevingen kommer før sesongen og etter årsmøtene.