Ny kommuneplan i Sandnes

Det jobbes i disse dager med en ny kommuneplan for Sandnes.
Her legges det opp til større hytter, terrasser og møne høyde, men det må opp til endelig godkjenning.
Det er også i flere områder lagt inn en byggelinje mot sjø for å ivareta fellesskapets interesser, men også forenkle søknandsprosessen for de som ligger utenfor denne.
Det er viktig at hver enkelt følger linken under og ser hva det har å si for egen eiendom og området rundt.
Det skal være mulig å åpne kartet og trekke pilen fra høyre til venstre for å se hva foreslått endring er.
Alle kan komme med kommenatrer til planen, og det kan enten gå via hytteeierforeningen ,eller gjøres privat.
Det vil også avholdes et fellesmøte i Rådhuset den 24. May 2022 kl. 17:00.
I tillegg vil det være folk tilgjengelig på servicekontoret for å svare på eventuelle spørsmål.
Høringsfristen satt til 1. Juli 2022, som må overholdes for å få saken vurdert.
For Sandnes Hytteeierforening
Øivind Johannessen