Forbud mot overnatting på hytte utenfor hjemkommunen

Forbud mot overnatting på hytte utenfor hjemkommunen

Sandnes Hytteeierforening følger saken med forbud å overnatte på hytten hvis den ligger i en annen kommune enn hjemkommunen. SHF har kontakt med Sandnes kommune og diskuterer saken med politikerne. Sandnes kommune følger foreløpig kommunelegens anbefaling som bygger på nasjonale vedtak. Vedtaket om forbud om overnatting virker grovt, og unyansert og det rammer derfor hyttegrender som har enkel tilgang til tjenester i Sandnes og Stavanger. Mange oppfatter det urimelig at f.eks. de som bor i Sandnes kommune kan benytte hytten til overnatting, mens de som bor i Stavanger ikke får lov, når avstander og tjenestetilgang er de samme. Hytten oppfattes som en svært god Koronafri sone som kan benyttes positivt i denne situasjonen. Behovet for mulig medisinsk hjelp og bistand er relativt likt det som en har på hjemsted. SHF ønsker derfor at tilpasninger til overnattings forbud skal vurderes.
Vi innser at forbudet kan være et nødvendig tiltak akkurat i den tilspissede situasjonen som Norge er i nå. SHF ønsker derfor å delta i den nasjonale dugnad for å hindre smittespredning og oppfordrer alle medlemmer til å følge de vedtak som er fattet om bruk av hytter. SHF vil imidlertid følge saken å jobbe for vedtak som er tjenlig for alle parter i denne vanskelige situasjon.