Diverse nytt fra Bygningsavdelingen

Det å ha hytte i Sandnes kommune, og ha ønsker om tilbygg, boder, hagestuer, drivhus, hyttestørrelse, gjerder, levegger og mye annet krever at hytteeier bør ha innsikt i regelverket som gjelder for sin eiendom.

Bygningsavdelingen har for tiden denne informasjonen ute på nettsiden: Sandnes kommune – Byggesak

Vi har ikke laget en nettside for hyttefolket, og mitt tips om hvilken informasjon trenger å vite noe om, så kan jeg foreslå disse:

  • Kommuneplanen for Sandnes kommune – siste versjon vedtatt 15.05.2023 – Kommuneplan for Sandnes 2023-2038 Informasjon om hytter står blant annet i Kapittel 2 og 5 med tilhørende underpunkter
  • Informasjon for de hytter som er plassert i områder som har detaljert reguleringsplan, kan gjerne søke opp sin eiendom på www.arealplaner.no
  • Dersom en vil søke om ett tiltak, og tiltaket kan søkes om av hytteeier selv, må en legge ved situasjonskart. For at kartet skal inneholde nødvendig informasjon, bør kartet hentes fra kommunens kartportal: Kjøp digitale kart og byggesakstjenester – raskt og enkelt! | e-Torg

Det er mange tilbydere av kart/ortofot/flyfoto/google street view – men når en søker, så bør en bruke kommunens kartportal.

Flere hytteeiere ønsker kanskje å sjekke ut om de kan sette opp bygg uten søknad (de fleste hytteeiendommer kan dessverre ikke det), og da er veivisere en nyttig nettside fra Direktoratet for byggkvalitet:

Skal du bygge eller endre på huset ditt? – Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

Legg igjen en kommentar