Hyttestørrelser er utvidet i forslag til kommuneplanen

Vedtak i Sandnes bystyre 14 mai 2018 om størrelser på fritidsboliger I bystyremøtet 14 mai 2018 ble forslag om størrelser på fritidsboliger behandlet av politikerne. Forslagene skal, når de blir endelig vedtatt, inn i kommuneplanen for Sandnes 2019-2035. Under er utdrag fra vedtakene som ble gjort av politikerne. Mange av vedtakene er i tråd med…

Høring om nye hyttestørrelser i Sandnes kommune

Høring om nye hyttestørrelser i Sandnes kommune

Sandnes Hytteeierforening er bedt om å sende ut et høringsnotat om nye hyttestørrelser i Sandnes kommune. Alle velforeningene bes å sende sine tilbakemeldinger til SHF innen 1. oktober 2017. Tilbakemelding sendes til Jarle Padøy; jarle.padøy@lyse.net med kopi til Thomas Rosnes; thomas.rosnes@nofima.no . I siste møte til Sandnes Hytte- og fritidsforum (24. august 2017) la administrasjonen…

Tilbud om hyttealarm til medlemmer i SHF

Tilbud om hyttealarm til medlemmer i SHF

I samarbeid med Verisure har Sandnes Hytteeierforening gleden av å tilby hyttealarm til redusert pris. Tilbudet gjelder ut august måned Hver dag sikrer vi over 200.000 norske hjem og fritidsboliger med alarmsystemer bygget på det siste innen sikkerhetsteknologi. Når alarmen går, kan alarmoperatørene lytte og snakke inn i boligen og raskt danne seg ett bilde…

Strategi for avløp i spredt bebyggelse – ønsker rask tilbakemelding

Strategi for avløp i spredt bebyggelse – ønsker rask tilbakemelding

Kommunen ønsker et dokument som samlet beskriver kommunens strategi på avløpsløsninger samt opprydding av avløp i spredt bebyggelse. Strategien vil gi rammer for hvordan kommunen jobber med avløp i spredt bebyggelse både som myndighet på avløpsområdet og som eier av de kommunale avløpsanleggene. Eksisterende praksis og holdninger er i stor grad beskrevet i eksisterende styringsdokumenter…

Strategiplan for småbåthavner – ønsker rask tilbakemelding

Strategiplan for småbåthavner – ønsker rask tilbakemelding

Strategi for småbåthavner fra Sandnes kommune består av en kartleggingsdel og en strategidel. Statistikk og kartgrunnlag er samlet for å gi en best mulig oversikt over dagens situasjon. Strategien er tett koblet opp mot Strategi for fritidsbebyggelse om må derfor sees på som et supplement til denne i forvaltningen av kystlinjen i Sandnes. Strategi for…

SHF har gitt tilbakemelding til Sandnes kommune

SHF har gitt tilbakemelding til Sandnes kommune

Styret i Sandnes Hytteeierforening har behandlet dokumentet «Fritidsbebyggelse i Sandnes – Strategi for forutsigbar og bærekraftig forvaltning». Første tilbakemelding til Sandnes kommune ble sendt i november 2016. Deretter gjennomførte SHF et arbeidsmøte der alle velforeningene kunne få gi innspill til strategiplanen for hytte og friluftsliv i Sandnes kommune.  Mange gode innspill kom inn både gjennom arbeidsmøtet…

Utvidet hyttestørrelse ved godkjent vann og avløpsanlegg

Utvidet hyttestørrelse ved godkjent vann og avløpsanlegg

26.10.2016 – Jan Thomas Rosnes Rådmannen i Sandnes har på forespørsel fra Sandnes Hytteeierforening svart på hvilke mulighete hytter har for utvidelse ved godkjent vann og avløpsanlegg. Sandnes hytteeierforening oversendte følgende problemstilling til møte i Hytte- og friluftsforum 21.6. d.å: Det hersker noe forvirring vedr de regler som gjelder når det legges inn vann og…

Strategiplan for fritidsbebyggelse

Strategiplan for fritidsbebyggelse

25.10.2016 – Jan Thomas Rosnes Sandnes kommune har laget et forslag til strategiplan for fritidsbebyggelse. Det er et ønske fra kommunen med innspill på denne planen innen 22 november 2016. Strategiplanen vil danne grunnlag for arbeid med kommuneplanen 2015-2030. Her er strategiplanen: Strategiplan SK Det er ønske om innspill til SHF på strategiplanen senest innen…

Ny kontingent for 2016

Ny kontingent for 2016

05.04.2016 – Jan Thomas Rosnes Styret i Sandnes hytteeierforening senker årskontingenten fra kr. 220,- til kr. 150,- Sandnes hytteeierforening har for tiden god økonomi og foreslo derfor å redusere kontingenten for hvert hyttemedlem fra kr. 220,- til kr. 150,-. Dette ble vedtatt på årsmøte i SHF 31 mars 2016.Styret ber om at kontingenten betales inn…