Brev til Sandnes kommune februar 2017

SHF har gitt tilbakemelding til Sandnes kommune

20170221_085210

Styret i Sandnes Hytteeierforening har behandlet dokumentet «Fritidsbebyggelse i Sandnes – Strategi for forutsigbar og bærekraftig forvaltning». Første tilbakemelding til Sandnes kommune ble sendt i november 2016. Deretter gjennomførte SHF et arbeidsmøte der alle velforeningene kunne få gi innspill til strategiplanen for hytte og friluftsliv i Sandnes kommune.  Mange gode innspill kom inn både gjennom arbeidsmøtet og ved innsendte tilbakemeldinger fra de enkelte foreningene. Tilbakemeldingene ble satt sammen til et samlet brev vedrørende Sandnes kommunes strategiplan for fritidsbebyggelse. SHF venter nå på tilbakemelding fra Sandnes kommune.

Her er tilbakemeldingen til Sandnes kommune:

1)  Tilbakemelding fra SHF til Sandnes Kommune på Strategiplan

2)  Supplerende kommentarer fra arbeidsmotet 16 januar