Strategi for avløp i spredt bebyggelse – ønsker rask tilbakemelding

Kommunen ønsker et dokument som samlet beskriver kommunens strategi på avløpsløsninger samt opprydding av avløp i spredt bebyggelse. Strategien vil gi rammer for hvordan kommunen jobber med avløp i spredt bebyggelse både som myndighet på avløpsområdet og som eier av de kommunale avløpsanleggene. Eksisterende praksis og holdninger er i stor grad beskrevet i eksisterende styringsdokumenter som er politisk vedtatt. Kommunens praktisering av eksisterende regelverk er også overprøvd i politiske organer i enkeltsaker.

 

Legg igjen en kommentar