Strategiplan for fritidsbebyggelse

Sandnes kommune har laget et forslag til strategiplan for fritidsbebyggelse. Det er et ønske fra kommunen med innspill på denne planen innen 22 november 2016. Strategiplanen vil danne grunnlag for arbeid med kommuneplanen 2015-2030.

Her er strategiplanen: Strategiplan SKStrategiplan SK

Det er ønske om innspill til SHF på strategiplanen senest innen 15 november 2016. Samlet tilbakemelding til Sandnes kommune sendes 22 november.

Innspill sendes styret i SHF ved Jarle Padøy – jarle.padoy@lyse.net

Administrasjonen i Sandnes Kommune har laget vedlagte dokument som består av to deler, en kartleggingsdel og en strategidel. I tillegg følger et vedlegg med innspill til ny kommuneplan. Der blir blant annet innspill som ikke ble avklart i forrige revisjon vurdert i lys av denne helhetlige strategien. Statistikk og kartgrunnlag er samlet for å gi en best mulig oversikt over dagens situasjon. Forslag til strategidel gjør opp status og tydeliggjør hva som er Sandnes sin politikk(mål) når det gjelder fritidsbebyggelse og forholdet til de allmenne friluftsinteressene. Strategien har også som ambisjon å klargjøre forvaltningsregimet og forankre hva som skal ligge tilgrunn for vurdering av eventuelt nye hytteområder i fremtiden. Strategidelen har også vært drøftet i Hytte- og friluftforumet i Sandnes.     
Strategi for fritidsbebyggelse innarbeides og forankres i samfunnsdel av kommuneplan. Konkrete innspill til kart og bestemmelser fremgår av vedlegg og vurderes i pågående arbeide med ny kommuneplan.