Strategiplan for småbåthavner – ønsker rask tilbakemelding

Strategi for småbåthavner fra Sandnes kommune består av en kartleggingsdel og en strategidel. Statistikk og kartgrunnlag er samlet for å gi en best mulig oversikt over dagens situasjon.
Strategien er tett koblet opp mot Strategi for fritidsbebyggelse om må derfor sees på som et supplement til denne i forvaltningen av kystlinjen i Sandnes.
Strategi for småbåthavner innarbeides og forankres i ny kommuneplan. Strategien tar ikke stilling til konkrete arealdisponeringer. Det må skje gjennom revisjon av kommuneplan. »

Her er link til strategiplanen:  Strategi for småbathavner i Sandnes kommune

Planen skal presenteres og behandles politisk i juni  2017, og Sandnes Hytteeierforening har fått en frist til 28. mai med å komme med eventuelle kommentarer og innspill.

For at SHF kan møte den fristen må vi få det de enkelte velforeningene måtte ha av kommentarer innen 25. mai
Kommentarer sendes til: jarle.padoy@lyse.net

Legg igjen en kommentar