Ny kontingent for 2016

Styret i Sandnes hytteeierforening senker årskontingenten fra kr. 220,- til kr. 150,-

Sandnes hytteeierforening har for tiden god økonomi og foreslo derfor å redusere kontingenten for hvert hyttemedlem fra kr. 220,- til kr. 150,-. Dette ble vedtatt på årsmøte i SHF 31 mars 2016.Styret ber om at kontingenten betales inn før 1 juli 2016.

Det var diskusjon om størrelsen av kontingenten på årsmøtet, men styret of flertallet mente at den nye kontingenten vil kunne dekke de utgifter som foreningen vil ha den kommende tid. Det ble fokusert på at SHF ikke skal spare penger, men bruke penger der flest mulig hytteeiere har nytte av de utgiftene som evt. medfølger. Utarbeidelse av saksdokumenter og faglig kompetanse rundt saker som angår vann og kloakk ble nevt som eksempel på gode saker å bruke penger på.