Utvidet hyttestørrelse ved godkjent vann og avløpsanlegg

Rådmannen i Sandnes har på forespørsel fra Sandnes Hytteeierforening svart på hvilke mulighete hytter har for utvidelse ved godkjent vann og avløpsanlegg.

Sandnes hytteeierforening oversendte følgende problemstilling til møte i Hytte- og friluftsforum 21.6. d.å:

Det hersker noe forvirring vedr de regler som gjelder når det legges inn vann og avløp på hyttene.  Åpnes det da for at hytta kan utvides med 10m2 og er det spesielle regler på dette området om hytta ligger i LNF område eller i 100 m beltet? Ved henvendelse til kommunen oppfattes det som om man har fått divergerende svar.

Redegjørelse fra rådmannen.

Svar størrelse – Hytte- og friluftsforum i Sandnes. Svar på spm ang hyttestørrelse.

Uten godkjent VA anlegg Med godkjent VA anlegg Bod
Område fritidsbebyggelse Innenfor 100 m belte 60 m2 70 m2 14 m2
Utenfor 100 m belte 80 m2 90 m2 18 m2
Område LNF Innenfor 100 m belte 60 m2 70 m2 Nei
Utenfor 100 m belte 70 m2 70 m2 16 m2