Høring om nye hyttestørrelser i Sandnes kommune

Høring om nye hyttestørrelser i Sandnes kommune

Sandnes Hytteeierforening er bedt om å sende ut et høringsnotat om nye hyttestørrelser i Sandnes kommune. Alle velforeningene bes å sende sine tilbakemeldinger til SHF innen 1. oktober 2017. Tilbakemelding sendes til Jarle Padøy; jarle.padøy@lyse.net med kopi til Thomas Rosnes; thomas.rosnes@nofima.no . I siste møte til Sandnes Hytte- og fritidsforum (24. august 2017) la administrasjonen…

Tilbud om hyttealarm til medlemmer i SHF

Tilbud om hyttealarm til medlemmer i SHF

I samarbeid med Verisure har Sandnes Hytteeierforening gleden av å tilby hyttealarm til redusert pris. Tilbudet gjelder ut august måned Hver dag sikrer vi over 200.000 norske hjem og fritidsboliger med alarmsystemer bygget på det siste innen sikkerhetsteknologi. Når alarmen går, kan alarmoperatørene lytte og snakke inn i boligen og raskt danne seg ett bilde…

Strategi for avløp i spredt bebyggelse – ønsker rask tilbakemelding

Strategi for avløp i spredt bebyggelse – ønsker rask tilbakemelding

Kommunen ønsker et dokument som samlet beskriver kommunens strategi på avløpsløsninger samt opprydding av avløp i spredt bebyggelse. Strategien vil gi rammer for hvordan kommunen jobber med avløp i spredt bebyggelse både som myndighet på avløpsområdet og som eier av de kommunale avløpsanleggene. Eksisterende praksis og holdninger er i stor grad beskrevet i eksisterende styringsdokumenter…

Strategiplan for småbåthavner – ønsker rask tilbakemelding

Strategiplan for småbåthavner – ønsker rask tilbakemelding

Strategi for småbåthavner fra Sandnes kommune består av en kartleggingsdel og en strategidel. Statistikk og kartgrunnlag er samlet for å gi en best mulig oversikt over dagens situasjon. Strategien er tett koblet opp mot Strategi for fritidsbebyggelse om må derfor sees på som et supplement til denne i forvaltningen av kystlinjen i Sandnes. Strategi for…

Årsmøte i Sandnes hytteeierforening

Årsmøte i Sandnes hytteeierforening

Årsmøte i Sandnes hytteeierforening Torsdag 23. mars 2017 kl. 1800 Sted: Måltidets Hus, Richard Johnsensgate 4, 4068 Stavanger Møtet avholdes i henhold til gjeldende vedtekter. Velforeninger som har betalt kontingent i 2016 har stemmerett. Hver velforening har en stemme, men kan møte med inntil tre medlemmer. Ta kontakt med Jarle Padøy, jarle.padoy@lyse.net tlf. 995 48…

SHF har gitt tilbakemelding til Sandnes kommune

SHF har gitt tilbakemelding til Sandnes kommune

Styret i Sandnes Hytteeierforening har behandlet dokumentet «Fritidsbebyggelse i Sandnes – Strategi for forutsigbar og bærekraftig forvaltning». Første tilbakemelding til Sandnes kommune ble sendt i november 2016. Deretter gjennomførte SHF et arbeidsmøte der alle velforeningene kunne få gi innspill til strategiplanen for hytte og friluftsliv i Sandnes kommune.  Mange gode innspill kom inn både gjennom arbeidsmøtet…

Fellesmøte mandag 16 januar 2017

Fellesmøte mandag 16 januar 2017

  Det var mange gode diskusjoner og bidrag fra velforeningene på møtet   SHF inviterte representanter for alle velforeningene (2-3 medl fra hver velforening) til et arbeidsmøte på Måltidets Hus (Ullandhaug) 16. januar kl 18:00. Til sammen deltok 25 representater, inklusive styret i SHF, og 12 velforeninger var representert. En rekke saker ble diskutert og lagt fram…