Vann og avløp

Overordna planer for vann og avløp på Usken, Ims og Lauvvik.
Link til saksdokumenter i Sandnes kommune.

Sak 11/14 i Utvalg for tekniske saker fra 12.03.2014 – Her finnes en presentasjon av overordna planer for vann og avløp på Usken, Ims og 
Lauvvik. Saken inneholder også administrasjonens vurdering av forslag til løsninger som blir presentert i rapportene.

 

Saksdokumentene kan du finne her