Ny høringsfrist for kommuneplanen

Kommunen har gått gjennom innspill som er kommet inn sommeren 2014 fra høringsinstansene og innarbeidet noen av disse i vedlagte reviderte kommuneplan. Kommunen ber nå kun om evt. innspill på de områdene som foreslås endret.

Kommunen ber nå kun om evt. innspill på de områdene som foreslås endret i oversendte dokument. Det er altså en begrenset høring. Områder som utgår eller som er uendret fra hovedhøringen er ikke gjenstand for høring denne gang. Frist for innspill til planforslaget er satt til tirsdag 12. mai 2015.

Her finner du: 15-04488-1 Melding om tilleggshøring av ny kommuneplan for Sandnes 2015-2030 15516775_4_0.pdf15-04488-1 Melding om tilleggshøring av ny kommuneplan for Sandnes 2015-2030 15516775_4_0.pdf

Velforeningenes eventuelle innspill sendes på e-post til styreleder Jarle Padøy;  jarle.padoy@lyse.net

Følgende områder synes av interesse for SHF:

Småbåthavn      s. 18        

Engjavika/Bersalgel – området for småbåthavn er gitt ny avgrensing i tråd med Favoritthyttens innspill

Fritidsbebyggelse           s. 19

Ingen endring etter innspill.

Oppgradert grense mellom land- og vannområde            s. 23

Tilknytningsplikt offentlig vann og avløp – gjelder også hytter                  s. 31-32

Flom- og havstigning, nye tiltak                               s. 40

Justeringer av formuleringer av retningslinjer                  s. 52-53 (endring merket rødt)

Parkering i tilknytning til fritidsbebyggelse                         s. 54 (endring merket rødt)

Unntak for byggeforbud i 100-meterssone – p-plass for allmennheten                               s. 55/56  (endring merket rødt)