Kysten: Vår tapte fritidsarena?

Sandnes kommune er i ferd med å utarbeide en ny hyttepolitikk. Sandnes Hytteeierforening (SHF) ønsker å utfordre politikerne når det gjelder opplegget og gjennomføring av den nye hyttepolitikken. Erik Jarlsby, styremedlem i Sandnes Hytteeierforening har skrevet et innlegg til media for å belyse saken. Se vedlegg under for å lese hele innlegget.

Her er en liten reportasje fra en tur på sjøen like øst for Stavanger, en fin ettermiddag i juli.
Vi passerer Marøyene, vest- og nordsiden av Usken, Teistholmene og Tingholmen. Derfra sørover i Uskasundet, Riska og Lihalsen. Her er øyer og fastland. Det meste er i Sandnes kommune.  Langs sjøkanten er det ulendte strekninger men også mange steder der det er lett og trivelig å gå, noen strender sågar.  Det ligger en god del ilanddrevet søppel i vikene; et tegn på at ingen føler ansvar.  Hytter preger klart mindre enn halvdelen av de passerte strekningene. Resten er såkalt strandsone der alle kan være.
Men ingen var der.

Les hele innlegget her: Kysten vår tapte fritidsarena.pdfKysten vår tapte fritidsarena.pdf