Forenklet digitalt årsmøte for SHF i 2020

Det innkalles herved til forenklet årsmøte i Sandnes Hytteeierforening. Årsmøtet avholdes digitalt, det vil si ved mottak og eventuell bevarelse av denne e-post, i perioden 3. april 2020 til og med 24 april 2020. Endring i møteform skyldes restriksjoner knyttet til dagens Corona-pandemi situasjon. Møtet avholdes ellers i henhold til gjeldende vedtekter. Hver Velforening har…