Høring om nye hyttestørrelser i Sandnes kommune

Høring om nye hyttestørrelser i Sandnes kommune

Sandnes Hytteeierforening er bedt om å sende ut et høringsnotat om nye hyttestørrelser i Sandnes kommune. Alle velforeningene bes å sende sine tilbakemeldinger til SHF innen 1. oktober 2017. Tilbakemelding sendes til Jarle Padøy; jarle.padøy@lyse.net med kopi til Thomas Rosnes; thomas.rosnes@nofima.no . I siste møte til Sandnes Hytte- og fritidsforum (24. august 2017) la administrasjonen…