SHF har gitt tilbakemelding til Sandnes kommune

SHF har gitt tilbakemelding til Sandnes kommune

Styret i Sandnes Hytteeierforening har behandlet dokumentet «Fritidsbebyggelse i Sandnes – Strategi for forutsigbar og bærekraftig forvaltning». Første tilbakemelding til Sandnes kommune ble sendt i november 2016. Deretter gjennomførte SHF et arbeidsmøte der alle velforeningene kunne få gi innspill til strategiplanen for hytte og friluftsliv i Sandnes kommune.  Mange gode innspill kom inn både gjennom arbeidsmøtet…