Møte i Sandnes Hytte- og friluftsforum 24.10.2016

Møte i Sandnes Hytte- og friluftsforum 24.10.2016

02.11.2016 – Jan Thomas Rosnes Møte i forumet ble holdt 24.10.2016 i Sandnes rådhus: Hytteforeningen hadde spilt inn flere konkrete saker, som eksempler på hvilke emner / områder vi var interessert i å ha dialog om på fremtidige møter. Følgende dagsorden var satt opp: 1. Innspill hyttestrategi 2. Gjennomgang av forvaltning av VA saker, drøfting…