Høringsrunde om ny kommuneplan for Sandnes 2019-20135 – Ny frist 3. september

Høringsrunde om ny kommuneplan for Sandnes 2019-20135 – Ny frist 3. september

Høringsrunde om ny kommuneplan for Sandnes 2019-20135 – av spesiell interesse: forslag til nye hyttestørrelser Fristen for innspill er endret fra 15. august til 3. september. Innspill til SHF innen mandag 13. august. Sandnes bystyre vedtok i møte 14. mai 2018 å legge forslag til ny kommuneplan ut til offentlig ettersyn og høring i samsvar…