Avløpsanlegg i Breivik januar 2015

Avløpsanlegg i Breivik januar 2015

26.01.2015 – Jan Thomas Rosnes Anmodning om uttalese fra Sandnes kommune – Nytt kommunalt avløpsanlegg i Breivik+ Saken gjelder varsel om ny utslippstillatelse samt søknad om dispensasjon for bygging av nytt kommunalt avløpsanlegg ved Breivik i Sandnes kommune. Omsøkte tiltak blir å betrakte som anlegg i pkt. a i § 20-1 i plan- og bygningsloven….