Vann og avløp

Vann og avløp

14.04.2014 Overordna planer for vann og avløp på Usken, Ims og Lauvvik. Link til saksdokumenter i Sandnes kommune. Sak 11/14 i Utvalg for tekniske saker fra 12.03.2014 – Her finnes en presentasjon av overordna planer for vann og avløp på Usken, Ims og  Lauvvik. Saken inneholder også administrasjonens vurdering av forslag til løsninger som blir presentert…

Renovasjon og miljø

Planene for kommunen er etablering av nedgravde containere på Vier, Dreggjavik (Bersagel) ved ny parkeringsplass og Hommersåk. Ved Hommersåk prøver kommunen å få etablert et anlegg nede ved småbåtsanlegget,  alternativt Bersagelveien ved kirken. Kommunen ser også på alternative plasser i Noredalen og håper å kunne finne en egnet plass her. Oversikt over hytterenovasjonen finner du…