Uenig med Sandnes kommune om kloakk

Hyttefolk frykter de må bade i kloakk.
Breivik Velforening frykter at kloakk skal tilgrise sjøen ved det populære hytteområdet nordøst i Sandnes kommune.

Reportasje fra Stavanger Aftenblad 16 mars 2015 (foto SA: Lars Idar Waage). Les hele artikkelen her via facebook: Aftenbladet 16 mars

 

Einar Knudsen er leder for velforeningen i Breivik på Hommersåk. Han reagerer kraftig på at kommunen vil bygge en slamavskiller som vil føre til utslipp av kloakk i vannet utenfor hytteparadiset.

Han forteller at kommunen planlegger vann- og avløpsstruktur med tilknytning til Breivik, hvor kloakken skulle føres tilbake til renseanlegget i Mekjarvik.

– Planen var at kloakken skulle renne med tyngdekraften fra Breivik innover mot det øvrige kloakknettet. Midt i planene oppdaget de at kloakken ikke renner oppover, forklarer Knudsen.

Han peker på stedet hvor han mener en pumpe kunne løst problemet.

– Kommunen har tenkt feil, men problemet kan løses med en pumpe. Problemet er at prosjektet plutselig ble en del dyrere, altså er det økonomien det står på nå, forteller han.

 

Pumpe eller lenger ut 

Knudsen forteller at det er rundt 30 hytter som vil berøres av forurensningen, og at det er nærmere 600 hytter og boliger som vil kobles til det eventuelle anlegget.

De krever at utslippet må skje lenger ute, dersom ikke kommunen tar seg råd til en pumpe som kan frakte utslippet opp og ut av Breivik, krever de at utslippet skjer lenger ute.

– Slik som det er planlagt nå, vil utslippet komme ut i sjøen på 25 meters dyp, like utenfor vika. Skal de først gå for denne løsningen, krever vi at det flyttes lenger ut i fjorden, og minst 100 meter ned, sier Knudsen.

Badeliv og sjøfugl

Knudsens bekymring er at idyllen i Breivik skal bli borte. Stedet er populært for fiske og bading, og i tillegg sier han at stedet bugner over av sjøfugl og ørn. Han synes det er overraskende at kommunene ikke har utredet konsekvensene for prosjektet.

Hverken Knudsen eller de andre i velforeningen har noe i mot at det legges kommunalt vann- og avløp inn til Breivik. De er mer kritiske til måten det skal gjøres på.

Skal være rent og ryddig

Forslaget om bygging av slamavskiller i Breivik er inne til behandling i disse dager. Før prosjektet eventuelt settes i verk, skal ulike fagfolk vurdere om det vil være forsvarlig.

– Det er en prosess som pågår. Vi er opptatt av at det skal være rent og ryddig, og vil ikke starte på prosjektet dersom ikke forurensningstilsynet godtar forslaget, sier Mangor Malmin, leder for utvalget for tekniske saker i Sandnes kommune.

Han forstår godt at folk i Breivik blir kritiske til denne typen forslag.

– Jeg har selvsagt forståelse for folk blir engasjerte. Det ser vi jo rundt saken om Lyse-løypa også. Men vi er kritiske, og blir det ikke godt nok blir vi nødt til å lede det om Mekjarvik, forklarer han.