Stavanger-ordføreren støtter Sandnes i kampen mot gigantmaster

Stavanger-ordføreren er glad for at Sandnes bystyre tar tak i saken og at både Turistforeningen og Sandnes Turlag er på banen.

Les hele saken her: kampen mot gigantmaster

 

I et leserbrev i Aftenbladet kommer Stavanger Turistforening og Sandnes Turlag med en oppfordring til ordførerne i Sør-Rogaland: Støtt Sandnes og lag en samlet protest for å få lagt høyspentlinjen Lysefjorden-Stavanger i kabel eller i en trasé som ikke berører Lutsivassdraget og Lifjell. I dette området som er Nord-Jærens nærmeste friluftseldorado skal det legges en «gigantisk høyspentlinje med trafostasjoner, veier og annet». Høyspentlinjene får 20-50 meter høye master, men skal legges i tunnel under Stavanger. De verdifulle friluftsområdene i Sandnes er ikke mindre viktige, også her må det finnes et bedre alternativ, argumenterer Turistforeningen.

Stavanger-ordføreren er glad for at Sandnes bystyre tar tak i saken og at både Turistforeningen og Sandnes Turlag er på banen.

Hun sier seg ikke fornøyd med Lyse-planene selv om linjene altså skal legges i jorda på stavangersk grunn.

– Området Lutsivassdraget og Lifjell er viktige tur- og friområder for hele regionen, ikke bare for Sandnes, og jeg er like opptatt av å finne de beste løsningene her som politikerne i Sandnes, sier hun til Aftenbladet.