Nye arealgrenser for hytter Informasjonsmøte 1 april 2019 i Sandnes kommune

Sandnes Hytteeierforening (SHF) har gjennom hele 2018 arbeidet for å fremme ønskene om økte hytteareal fra velforeninger gjennom Sandnes Hytte- og Friluftsforum. Onsdag 13 mars arrangerte SHF et informasjonsmøte med varaordfører Pål Morten Borgli som er leder for Sandnes Hytte- og Frilufts forum. Han redegjorde for resultatene fra meklingen som politikerne i kommunen har hatt i forbindelse med den nye kommuneplanen 2019-2035. Selv om vi ikke fikk helt de arealen som SHF ønsket, så er resultatet positivt og det er kommet nye økte arealgrenser for alle hyttekategorier. Dette er en kortversjon der de viktigste arealendringene er sammenfattet. Enkelte formuleringer vil bli fulgt opp av SHF, for å klargjøre tolkninger i den nye planen. SHF skal ha møte i Hytteforum i begynnelsen av april og spørsmål fra  velforeninger kan tas opp i dette møtet.   

Notat fra Borgli med nye arealgrenser: Nye arealgrenser

Her er en lenke til Sandnes kommune saksdokumenter: SK saksdokumenter

Her er den godkjente kommuneplanen: Kommuneplan for Sandnes 2019-2035

Mandag 1. april inviterer Byggesaksavdelingen til informasjonsmøte om nye bestemmelser for fritidsboliger

Den nye kommuneplanen inneholder noen nye bestemmelser for fritidsboliger, blant annet åpning for større areal. Mandag 1. april kl 16.30 inviterer byggesaksavdelingen til informasjonsmøte om de nye regelene. Det blir også anledning til å stille konkrete spørsmål i enkeltsaker.

Mer informasjon om møtet finner du her: Informasjonsmøte

NB: 

Byggeplankontoret skriver: På grunn av svært storinteresse blir møtet flyttet til:

Hotel Residens, mandag 1 april, kl. 16:30, konferanserom 5 etasje

Innledningsvis blir det en felles gjennomgang for alle, der nye bestemmelser og bakgrunnen for disse blir gjennomgått. I tillegg vil vi gå gjennom ulike eksempel for fritidsboliger i de ulike områdene. Det blir også litt informasjon om hva som kan bygges uten søknad.

Det fremgår av innkallingen at det blir anledning til å snakke med saksbehandlere om egne eiendommer etter gjennomgangen. Dette omfatter imidlertid ikke pågående byggesaker eller tilsynssaker. For slike saker må du ta kontakt med din saksbehandler direkte.

Dersom det blir stor pågang rekker vi ikke å hjelpe alle en til en. De som ikke får hjelp i møtet vil få anledning til å skrive seg opp på en liste og vil da bli kontaktet av saksbehandlere i ettertid.

Velkommen!

Pål Morten Borgli for Sandnes kommune presenterer nye arealgrenser for hytter