Informasjonsmøte om byggegrense til sjø 19. mars – utsatt grunnet fare for Corona smitte

Styret i SHF har bestemt at det ikke er i tråd med myndighetenes råd for smittereduksjon av Corona virus å sammenkalle til informsjons- og årsmøte i SHF torsdag i neste uke.

 

Det strammer seg veldig til nå rundt oss mht hvordan vi alle skal unngå å føre til smitte av Corona viruset. Flere firmaer lar ikke ansatte gå i kantina lenger, men må spise på kontoret. Det blir bedt om å unngå fysiske møter som ikke er  strengt nødvendige. Større arrangementer er avlyst og det snakkes nå om at en skal tilstrebe 1 meters avstand på restauranter. Sannsynligvis vil dette eskalere ytterligere i dagene som kommer.

Styret konkluderer derfor med at det er mest forsvarlig å utsette informasjons- og årsmøtet som skulle vært holdt i Måltidets Hus 19 Mars.

Vi håper på forståelse for denne avgjørelsen.