Forbud mot overnatting på hytte utenfor hjemkommunen

Forbud mot overnatting på hytte utenfor hjemkommunen Sandnes Hytteeierforening følger saken med forbud å overnatte på hytten hvis den ligger i en annen kommune enn hjemkommunen. SHF har kontakt med Sandnes kommune og diskuterer saken med politikerne. Sandnes kommune følger foreløpig kommunelegens anbefaling som bygger på nasjonale vedtak. Vedtaket om forbud om overnatting virker grovt,…

Informasjonsmøte om byggegrense til sjø 19. mars – utsatt grunnet fare for Corona smitte

Styret i SHF har bestemt at det ikke er i tråd med myndighetenes råd for smittereduksjon av Corona virus å sammenkalle til informsjons- og årsmøte i SHF torsdag i neste uke.   Det strammer seg veldig til nå rundt oss mht hvordan vi alle skal unngå å føre til smitte av Corona viruset. Flere firmaer…