Hyttestørrelser er utvidet i forslag til kommuneplanen

Vedtak i Sandnes bystyre 14 mai 2018 om størrelser på fritidsboliger I bystyremøtet 14 mai 2018 ble forslag om størrelser på fritidsboliger behandlet av politikerne. Forslagene skal, når de blir endelig vedtatt, inn i kommuneplanen for Sandnes 2019-2035. Under er utdrag fra vedtakene som ble gjort av politikerne. Mange av vedtakene er i tråd med…