Fellesmøte mandag 16 januar 2017

Fellesmøte mandag 16 januar 2017

  Det var mange gode diskusjoner og bidrag fra velforeningene på møtet   SHF inviterte representanter for alle velforeningene (2-3 medl fra hver velforening) til et arbeidsmøte på Måltidets Hus (Ullandhaug) 16. januar kl 18:00. Til sammen deltok 25 representater, inklusive styret i SHF, og 12 velforeninger var representert. En rekke saker ble diskutert og lagt fram…