Kysten: Vår tapte fritidsarena?

Kysten: Vår tapte fritidsarena?

24.07.2015 – Jan Thomas Rosnes Sandnes kommune er i ferd med å utarbeide en ny hyttepolitikk. Sandnes Hytteeierforening (SHF) ønsker å utfordre politikerne når det gjelder opplegget og gjennomføring av den nye hyttepolitikken. Erik Jarlsby, styremedlem i Sandnes Hytteeierforening har skrevet et innlegg til media for å belyse saken. Se vedlegg under for å lese…

Arbeidsgruppe for vann- og avløpsløsninger

Arbeidsgruppe for vann- og avløpsløsninger

09.07.2015 – Jan Thomas Rosnes Det er store variasjoner for mange hytteeiere med hensyn til beliggenhet og muligheter for rensing av kloakkvann. En arbeidsgruppe i SHF har sett nærmere på renseeffektivitet, alternative løsninger og kostnader knyttet til kloakkløsninger. I midten av juni leverte arbeidsgruppen sin innstilling til styret i SHF. Det er et stort arbeid…